Teenused

Teenused

Aquarium Factory pakutavad teenused:

Akvaariumide projekteerimine

Kui Teil on soov soetada endale akvaarium, peaksite otsustama millise suuruse ja kujuga on soov. Lisaks peaksite teadma asukohta, kuhu akvaarium panna, sest sellest sõltub valguse, aluse ja seadmete valik.

Parima lahenduse pakub Teile meie spetsialist, kes oskab soovitada ka parimaid tehnilisi lahendusi.

Õige ökosüsteemi projekteerimine võib hoida kokku kuni 50% edaspidistest akvaariumi hoolduskuludest ja kõik pakutavad filtrid ning valgustid pole ka kvaliteetsed.
Meie spetsialist nõustab Teid ja teeb soovide kohase pakkumise.

Akvaariumide valmistamine

Valmistame akvaariumi Teie poolt esitatud mõõtude või meie poolt objektil võetud mõõtude järgi kuni 20 päeva jooksul. Paneme akvaariumi kokku ka objektil, kui akvaariumi maht või klaaside kaal ei võimalda seda teha meie töökojas või kui tekivad probleemid transportimisel.
Mõõtude täpsus on 1-2 mm.
Akvaariumi sisse saab paigaldada:

• sisseehitatud filtrid
• dekoratiivsed taustapaneelid
• filtri torud
• õhuvoolikud
• ülevoolu sahtid
• filtritorude avade puurimine klaasis ning vajalikud läbiviigud

Valmistame ka:

• mage- ja soolavee akvaariumide filtratsiooni mahuteid (SUMP)
• terraariume vesikilpkonnadele

Akvaariumide paigaldamine

Valmistame erineva suurusega metallkarkasse. Akvaariumi paigaldamise all mõistetakse:

• akvaariumi või komplekti transport objektile
• aluse paigaldus
• akvaariumi paigaldus
• vajalike seadmete installeerimine

Disain

Kliendi soovi korral kaunistame akvaariumi:

• elus-ja kunsttaimedega
• erinevate põhjatäidistega (kruus, killustik)
• plastdekooridega
• puujuurtega (naturaalne puit)
• korallidega
• kaladega

Akvaariumide käivitus

Akvaariumi õige start on väga tähtis akvaariumi edaspidiseks edukaks funktsioneerimiseks. Kvaliteetsete keemiavahendite kasutamine võimaldab akvaariumielanikele head elutingimused.

Dekoratsioonide vahetus või ümberehitus

Selle all nimetatakse:

• magevee akvaariumi muutmine soolavee akvaariumiks või vastupidi
• kunstdekooridega akvaariumi muutmine elustaimede akvaariumiks või vastupidi
• 3D tausta paigaldus akvaariumist väljas
• tausta dekoratiivse paneeli väljavahetus

Akvaariumide remont

• akvaariumi purunenud või kriimustatud klaasi väljavahetus
• silikooni õmbluste remont
• valgustite ja muu varustuse remont
• akvaariumide lahtivõtmine

Enne remondi tellimist tuleks akvaarium vabastada veest, dekooridest, põhjakillust ning pesta puhtaks ja kuivatada. Telefoni või e-maili teel leppida spetsialistiga kokku visiit. Üldjuhul teostame remonditöid oma töökojas, kuid vajaduse korral (suurem akvaarium) teeme töid ka kohapeal. Akvaariumi remondi ajaks võimaldame kalapidamismahuteid.

Akvaariumide kolimine

Juhul kui teie akvaarium peab kolima uude elukohta, siis soovitame nõu pidada meie spetsialistiga. Anname nõu, kuidas oleks see protsess võimalikult valutult.

Viime Teie akvaariumi koos kala, taimede ja veega ükskõik missugusesse kohta Baltikumis.

Garantii tingimused

Akvaariumi garantii mõiste hõlmab tasuta:

• vigastatud klaaside vahetust
• silikooniühenduste remonti
• spetsialisti visiiti ja transportkulu

Akvaariumivalmistaja ei kohustu katmast tekkinud kahjusid ,mis on tingitud akvaariumist väljapääsenud vee füüsilistest omadustest, kuna akvaariumitellija peab ise hindama
võimalikud riskid ning võtma vastu vajalikud meetmed (näiteks varakindlustusleping).

Valmistatavate akvaariumide klaaside paksused valitakse arvestades veemahu survet seina- ning põhjaklaasidele eraldi. Valmistamistehnoloogia jätab akvaariumiklaasid pingeta.

Akvaariumide aluspind peab olema loodis, jäik, sile ja tasane. Aluse konstruktsioon ja materjal peavad kandma vähemalt 2x akvaariumi veemahu kaalu.

Akvaariumi täitmine veega peab toimuma vastavalt ettekirjutusele. Kõigile meie poolt valmistatud akvaariumidele kehtib 2 aastane garantii klaasiühenduste veepidavuse suhtes. Garantii alguseks on müügipäev ja kaasa tulevad dokumendid.

Garantii alla ei kuulu

• Akvaariumiklaasi või silikooniühenduste mehaanilised vigastused (läbivad *nõeltorkeavad, kriimustused, lõiked, löögid jne.)
• purunemine ebaõige aluse konstruktsiooni valiku tõttu (v.a. *akvaariumitootjate alused)
• purunemine akvaariumialuse või põranda vajumise tõttu
• purunemine akvaariumi ülekuumenemise või jäätumise tõttu
• purunemine akvaariumi aluspinna paisumise tõttu
• purunemine akvaariumi ebaõige veega täitmise tõttu.
• purunemine kompenseerimismati kasutamata jätmise tõttu.

Kõigile akvaariumitarvikutele kehtib garantii vastavalt tootjate poolt määratud tähtaegadele ja tingimustele.

Küsimuste korral võtke meiega ühendust kontaktivormi kaudu.